Den suveräna och effektiva metoden

Image of planet Earth that can be used for visualization during the sixth stage.Metoden tar 20 minuter där vi kanaliserar den gudomliga energin för att välsigna planeten och hela mänskligheten. Vi kommer att utföra metoden en (eller flera) gånger per dag, tillsammans med tusentals människor i dussintals länder runt om i världen.

Vi startar utförandet av metoden genom att stå upp när vi erbjuder dess frukter till Gud. Genom detta helgande gör vi åtgärden heligt, och så blir vi en kanal för det gudomliga.

Vi kommer att fortsätta sedan och vi sitter ner och vi kommer att åkalla skyddsängeln, som följer var och en av oss under hela vårt liv. Änglarna har inget ego och dessutom de respekterar vår fria vilja så att de inte informerar oss öppet att de finns, men vi på egen hand måste ta steget och kalla dem, be om deras hjälp och att vara medvetna om att de alltid är med oss.

Då åkallar vi en av de fem ärkeänglarna som vi känner en särskild anknytning till (Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael eller Metatron). Dessa änglar är högre upp i änglahierarkin.

Nästa steg vi åkallar den Helige Ande, Guds Ande, Maha-Shakti, den feminina energin som är alltid runt oss, Moder Jord som skyddar oss alla.

Det är omöjligt att veta den Absoluta Suveräna eftersom Han är bortom alla uttryck, men vi kan upptäcka Honom genom Hans attribut. I denna metod åkallar vi tre av dem – nåden, allsmäktigheten och den gudomliga viljan. Genom direkta erfarenheter upptäcker vi att allt vi kanaliserar genom oss, en del förbli inom oss, och på så sätt får vi en dold gåva.

Då känner vi hur alla de framkallade energier blandas och ackumuleras inom oss.

Nu går vi till själva metoden, där vi kanaliserar alla dessa energier in mot bilden av vår planet, samtidigt som man ber dem att de ska välsigna och skydda planeten och hela mänskligheten.

Vi avslutar med tacksamhet, vilket också ger oss möjlighet att bättre känna alla de andliga gåvor vi har fått.

Dessutom kan vi tända ljus för att bidra till metodens effekter .

OBSERVERA:

Informationen på denna sida är bara en kort kärnan i själva metoden, vilket inte bör ersätta en ordentlig studie av kapitlet om den Suveräna och effektiva metoden (på engelska).

Också vi ska vara medvetna om, att för scenen med ärkeänglarna du har att välja på förhand, med vilken av dem du vill arbeta, och det rekommenderas att bo med denna ängel. (Här hittar du korta beskrivningar av ärkeänglarna (på engelska))

Om detta är första gången du gör denna metod, kan det vara så att, på grund av de orden som används i meditation/bönen, tillsammans med existerande fördomar som många av oss har, kanske några av er får vissa avskräckande tankar kopplade till bönen, eftersom du kommer att länka orden till någon religion. Vi kan bara erbjuda dig att förbli med ett öppet sinne, prova metoden först och sedan försöka känna dess effekter objektivt, och minns samtidigt att bönen är universell och inte begränsad till någon religion, eller till något land, utan snarare syftar till att ansluta direkt till Högsta källan, den oändliga Gud, genom Guds ande, som är den Helige Anden och genom hans änglar av ljus.

Följande korta sammanfattningen av metoden med sina formler kan också laddas ned som PDF-dokument.

 

PROGRAMMET för att utföra den suveräna och effektiva metoden

fr.o.m. måndag t.o.m. lördag

på söndagar

05.00 – 05.20

05.00 – 05.30

08.00 – 08.20

08.00 – 08.30

11.00 – 11.20

11.00 – 11.30

14.00 – 14.20

14.00 – 14.30

17.00 – 17.20

17.00 – 17.30

20.00 – 20.20

20.00 – 20.30

23.00 – 23.20

23.00 – 23.30

02.00 – 02.20

02.00 – 02.30

 

Beredningar

Placera en stol med rygg-stöd, mot öster.

Placera bilden av planeten Jord, sedd från rymden, med centrum i ögonhöjd. Om det finns fler personer i rummet som gör samma metod, har var och en sin egen bild, placerad i nivå med ögonen.

Vi skriver ner texterna, i mycket stora bokstäver (versaler) och vi lägger dessa papper på våra knän, så att vi kan använda dem när vi säger de heliga formler.

Vi sätter en väckarklocka att ringa efter 19 minuter (räknat från den överenskomna tiden, från början av etapp 0 till slutet av etapp 6). På söndagar, setter vi den på 29 minuter.

Helgandeformeln för ljusoffring

(1 VÄRMELJUS PER DAG), som tänds 7 minuter innan man börjar metoden:

JAG SKÄNKER FULLSTÄNDIGT HÄR OCH NU, DETTA LJUS, OCH SAMTIDIGT BER JAG GODE GUD OCH HANS LJUSÄNGLAR ATT ÖVERFÖRA DET HÄR LJUSET PÅ ETT MYSTISKT SÄTT OCH ATT OMVANDLA OCH FÖRÄDLA DET, SÅ ATT DETTA LJUS NÅR DEN ANDRA VÄRLDEN.

MÅ DESSA LÅGORS ENERGI BLI OCH FÖRBLI, TACK VARE GUDS VILJA OCH GUDS ÄNGLARS HJÄLP, I SIN HELHET, ETT MYSTISKT VÄLGÖRANDE LJUS SOM KOMMER ATT BIDRA TILL FULLO, I SAMKLANG MED GUDS NÅD OCH MANIFESTERINGEN AV GUDS ALLSMÄKTIGHET, MED DEN HJÄLP SOM KOMMER FRÅN GUD, TILL ATT FÖR EVIGT UNDVIKA DEN FRUKTANSVÄRDA KATASTROFEN SOM HOTAR HELA VÅR PLANET OCH HELA MÄNSKLIGHETEN.

MÅ GUD HJÄLPA OSS!

AMEN! AMEN! AMEN!

ETAPP 0

(Ståendes, mot öster, man blundar) Fokusera inåt i 15-20 sek. Gör korstecknet, samt säg tyst:

1.     I FADERS;
2.     SONENS;
3.     OCH HELIGA ANDENS NAMN;
4.     AMEN!

ETAPP 1

(Ståendes, mot öster) Helga denna suveräna och effektiva metod fullständigt till Gud

“HERRE GUD, HIMMELSKE FAR, JAG SKÄNKER TILL DIG, HÄR OCH NU, FULLSTÄNDIGT OCH VILLKORSLÖST,
 FRUKTERNA AV DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, SOM STRÄVAR EFTER, MED HJÄLPEN SOM KOMMER FRÅN GUD, ATT SKYDDA TOTALT JORDKLOTET OCH ALLA MÄNNISKOR MOT RISKEN AV VILKEN SOM HELST PLANETARISK KATAKLYSM.

AMEN! AMEN! AMEN!”

Känn svaret i 15 sek. Om man inte får svar, gör man inte metoden, för det innebär att man inte kommer att få den nödvändiga gudomliga stödet.

ETAPP 2

MAN SITTER vänd mot öster.

A) formeln för skyddsängelns guidning och inspiration

„REN OCH VÄLSIGNAD SKYDDSÄNGEL, JAG BER DIG MED ÖDMJUKHET, STRÄVAN OCH TRO, ATT HJÄLPA MIG,
ATT GUIDA MIG OCH ATT GE MIG IMPULSEN ATT UTFÖRA FRAMGÅNGSRIKT, HÄR OCH NU, DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, TILLSAMMANS MED ALLA DESS ETAPPER.

JAG TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÖR ALLT DU KOMMER ATT SKÄNKA TILL MIG VARJE GÅNG.”

Var medveten om det sublima inre sambandet med skyddsängeln (max. 45 sek.).

B) heliga formeln som åkallar din favorit ärkeängeln (Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel eller Metatron). Åkalla alltid samma valda ärkeängel!

„HELIG OCH VÄLSIGNAD ÄRKEÄNGEL……, JAG BER DIG MED ÖDMJUKHET, STRÄVAN OCH TRO PÅ GUD ATT ASSISTERA MIG, ATT INSPIRERA MIG OCH ATT STÖDJA MIG, HÄR OCH NU, I ATT UTFÖRA FRAMGÅNGSRIKT DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, TILLSAMMANS MED ALLA DESS ETAPPER.

JAG BÖNFALLER DIG SAMTIDIGT ATT UNDANRÖJA FRÅN MIG ALLA PÅFRESTNINGAR SOM SKULLE KUNNA TRÄDA FRAM, OCH ALLA SVÅRIGHETER ELLER TVIVEL SOM SKULLE KUNNA DRABBA MIG. JAG TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÖR ALLT DU KOMMER ATT SKÄNKA TILL MIG VARJE GÅNG NÄR DU KOMMER ATT INSPIRERA OCH STÖDJA MIG.”

Var medveten om det sublima inre sambandet med den valda ärkeängeln (max. 45 sek.).

ETAPP 3

DJUPT INRE SAMBAND MED HELIGA ANDENS (MAHASHAKTI) ENIGMATISKA ENERGI
Man åkallar DEN HELIGA ANDEN högtidligt, ärligt och med tillit i den heliga anden

„INTIM, PERFEKT, ENIGMATISK OCH SKÄNKANDE AV GUDOMLIGT LIV, HELIGE ANDE, JAG ÅKALLAR DIG OCH JAG BÖNFALLER DIG MED ÖDMJUKHET, STRÄVAN OCH TRON PÅ DIN EXISTENS, ATT STÖDJA MIG MED DIN OÄNDLIGA, FULLSTÄNDIGA KRAFT, OCH ATT HJÄLPA MIG ATT UTFÖRA FRAMGÅNGSRIKT, HÄR OCH NU, DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, TILLSAMMANS MED ALLA DESS ETAPPER.

JAG TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÖR ALL INTEGRERING, STÖD OCH FÖR DIN MYSTISKA OCH VÄLGÖRANDE ENERGI SOM DU KOMMER ATT SKÄNKA TILL MIG VARJE GÅNG.”

Man blir medveten om tillståndet av ren, entusiasmerande, upplyftande och euforisk integrering (max. 45 sek.).

ETAPP 4

åkallan och förnimmelsen av olika gudomliga aspekter

Vi sitter på en stol vända mot ÖST, med vänstra handflatan uppåtvänd, utvilad på vänstra låret (västerhänta har högra handflatan uppåtvänd). Efter varje åkallan (a, b och c) blir man medveten om mottagandet och samlingen av dessa energier i vår kropp och vårt inre universum.

a) helig formel för att åkalla och ta emot GUDS NÅD

„JAG ÅKALLAR HÄR OCH NU, MED EN STARK, DJUP OCH FULLSTÄNDIG TRO, DEN MYSTISKA MANIFESTERINGEN AV GUDS NÅD I MITT VÄSEN, OCH SEDAN STRÄVAR JAG STARKT EFTER ATT KÄNNA DESS SAMLING I MITT INRE UNIVERSUM MER OCH MER TYDLIGT OCH INTENSIVT. JAG ÄR DJUPT OCH FULLSTÄNDIGT ÖVERTYGAD ATT DETTA SKER TACK VARE DEN MIRAKULÖSA HJÄLPEN SOM HIMMELSKE FADERN – GUD – SKÄNKER TILL MIG.”

Bli medveten om att ta emot denna energi genom vänstra handen och samla den i alla kroppar (max 30 sek.).

b) helig formel för att åkalla och ta emot MANIFESTERINGEN AV GUDS ALLSMÄKTIGHET.

„JAG ÅKALLAR HÄR OCH NU, MED EN STARK, DJUP OCH FULLSTÄNDIG TRO, DEN MYSTISKA MANIFESTERINGEN AV VERKLIGHETEN HOS GUDS ALLSMÄKTIGHET I MITT VÄSEN, OCH SEDAN STRÄVAR JAG STARKT EFTER ATT KÄNNA DESS SAMLING I MITT INRE UNIVERSUM MER OCH MER TYDLIGT OCH INTENSIVT. JAG ÄR DJUPT OCH FULLSTÄNDIGT ÖVERTYGAD ATT DETTA SKER TACK VARE DEN MIRAKULÖSA HJÄLPEN SOM HIMMELSKE FADERN – GUD – SKÄNKER TILL MIG.”

Bli medveten om att ta emot denna energi genom vänstra handen och samla den i alla kroppar (max 30 sek.).

c) helig formel för att åkalla och ta emot GUDS VILJAS energi

„JAG ÅKALLAR HÄR OCH NU, MED EN STARK, DJUP OCH FULLSTÄNDIG TRO, DEN MYSTISKA MANIFESTERINGEN AV GUDS VILJAS ENERGI I MITT VÄSEN, OCH SEDAN STRÄVAR JAG STARKT EFTER ATT KÄNNA DESS SAMLING I MITT INRE UNIVERSUM MER OCH MER TYDLIGT OCH INTENSIVT. JAG ÄR DJUPT OCH FULLSTÄNDIGT ÖVERTYGAD ATT DETTA SKER TACK VARE DEN MIRAKULÖSA HJÄLPEN SOM HIMMELSKE FADERN – GUD – SKÄNKER TILL MIG.”

Bli medveten om att ta emot denna energi genom vänstra handen och samla den i alla kroppar (max 30 sek.).

ETAPP 5: SYNTES

Man tar samtidigt emot energin av Guds Nåd, Allsmäktighet och Vilja (2 min)

– Vi blir gradvis medvetna om att vi genom vänstra handflatan tar emot manifesteringen av Guds Nåd energier, av verkligheten av Guds allsmäktighet och Guds Vilja energier.
– Vi iakttar med objektivitet och lugn de sublima effekter som dessa energier har på vårt sinne, vårt medvetande och vår supramentala struktur.
– Vi märker hur vi blir till en gudomlig kanal, ett OCKULT RELÄ, i och genom vilket Gud manifesterar sig.
– Vi upptäcker genom direkt erfarenhet att var och en av oss är skapad i guds mystiska verklighetsavbild.
– Vi blir medvetna på ett distinkt sätt om att vi är en beståndsdel  som är perfekt integrerad och amalgamerad i den storslagna verklighet av den holografiska Helan av Guds skapelse.  
– Vi känner oss utvidgade i det oändliga, integrerade djupt, fullständigt och euforiskt i Guds supergigantiska, mystiska verklighet.
– Universumets gigantiska Helhet speglas fullständigt inom oss, och vi är djupt integrerade som beståndsdelar i Makrokosmosets gigantiska Helhet.
– Vi känner den outsägliga processen av ANDLIG AMALGAMERING och av sublim förening.   

ETAPP 6

Man har vänstra handflatan i samma läge som etapp 5, men man lyfter och böjer högra armen, och skapar ett V på 60º. Handflatan är framåtvänd, mot jordklotets bild (samma som på omslaget). Heliga formeln för den SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METODEN (minimum 8 min, mån-lör. PÅ SÖNDAGAR minimum 15 min)

„HERRE GUD, HIMMELSKE FADER, VI BER DIG MED ÖDMJUKHET, MED EN STARK, FULLSTÄNDIG OCH DJUP TRO, ATT HJÄLPA OSS I ENIGHET MED DIN STORA BARMHÄRTIGHET ATT SONA OCH SAMTIDIGT ATT ANNIHILERAS, BÅDE TACK VARE DIN ENORMA BARMHÄRTIGHET MEN OCKSÅ GENOM DE GUDOMLIGA EFFEKTER AV DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD FÖR ALLA SYNDER OCH MISSGÄRNINGAR, SOM GÖR ATT VI MÄNNISKOR FÖRTJÄNAR DITT STRAFF.

VI BÖNFALLER DIG ATT HJÄLPA OSS I ENIGHET MED DIN OÄNDLIGA BARMHÄRTIGHET, ATT INTE FÖRTJÄNA STRAFFET, MEN ATT FÖRTJÄNA DIN FÖRLÅTELSE OCH MEDKÄNSLA.

VI ALLA BÖNFALLER DIG, ALLTID SAMTIDIGT, FULLA AV KÄRLEK, AV GUDOMLIGT HOPP OCH AV TACKSAMHET, ATT UNDANRÖJA FÖR EVIGT FRÅN OSS, MÄNNISKOR, DENNA BÄGARE AV LIDANDEN.

MÅ DIN VILJA ALLTID SKE, PÅ JORDEN SÅSOM I HIMMELEN.

AMEN! AMEN! AMEN!”

Vi blir medvetna om Guds överväldigande svar, som en flux av energi som kommer in genom hjässan och strömmar vidare genom hela kroppen.

The way to place the hands while performing the sixth stage (seen from the front)

Utförandet av Etapp 6

– Vi är medvetna om att vi samtidigt tar emot de tre gudomliga former av energi, kontinuerligt. De kombineras harmoniskt, fyller på fysiska kroppen och de subtila strukturerna och skapar en känsla av gudomlig fullbordan.
– Lyft högra armen som i bild 1 +2 ;
– Titta kontinuerligt, om möjligt utan att blinka, på jordklotets foto, och uttryck bestämt, klart och kontinuerligt avsikten att alla dessa gudomliga aspekter riktas ut ständigt, genom högra handflatan och fingrarna, som en gigantisk fontän, mot jordklotets aura.
– Blunda nu, och bli på så sätt medveten om att du blir till en gudomlig kanal;
– Om vi märker att strömmen genom högra handflatan minskar, öppnar vi ögonen och ber vi Gud om att hjälpa oss med att återfå de energierna.
– Vi fortsätter till slutet på metoden (19 min från etapp 0; 29 min på söndagar)
– Vi behöver 1 min på oss för att göra sista etappen.

The way to place the hands while performing the sixth stage (profile). The arm and the forearm make a 60° angle

ETAPP 7

formeln för tacksamhet ståendes mot öster:
(Innan man börjar med denna metod, får man sätta alarmklockan så att den ringer EXAKT 19 minuter efter man börjat med ETAPP 0).

„HERRE GUD, HIMMELSKE FADER, VI TACKAR DIG MED ÖDMJUKHET OCH TACKSAMHET FÖR ATT DU HAR LYSSNAT PÅ VÅRA ÖDMJUKA OCH ÄRLIGA BÖNER.

VI TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET, FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MÄNNISKOR I ENIGHET MED DIN STORA BARMHÄRTIGHET.

MÅ VI BLI LOVORDADE NU OCH I ALLA EVIGHETER.

AMEN! AMEN! AMEN!”

Vi känner en sublim, euforisk ström av energi som svämmar över oss uppifrån och ner, samt en upplyftande känsla av tacksamhet. (1 min)

 

Denna är svensk tid! När du befinner dig utomlands, för du räkna rätt tid, så att det blir alltid samma tider som svenska tiden, för att göra det samtidigt med alla de andra tusentals människor som tränar denna metod.
När man börjar utföra denna teknik, så behöver man bestämma sig för att göra den minst 3 gånger per dag. Om man absolut inte kan, då får man göra den åtminstone en gång per dag.
Man få då ta på sig ansvaret att göra tekniken dagligen, till och med den 29 december 2014!

Vissa esoteriska aspekter som du bör lägga märke till, så fort ni bestämmer dig att börja utföra denna effektiva och suveräna metod

Så fort du börjar träna denna teknik är det mycket viktigt att du känner djupare och djupare ett mystiskt tillstånd av samband med Gud, med änglarnas och den valda ärkeängelns välgörande inverkan.

Genom att träna denna metod drar vi alla nytta av ett subtilt tillstånd av samband och broderskap med alla som utför tekniken samtidigt med oss. Med tiden kommer vi att känna starkare och starkare solidariteten med dem, och vi kommer att känna oss som ”celler” i Guds gigantiska kropp. Även om vi sänker vidare alla dessa gudomliga aspekter, en del av dem stannar kvar inom oss och leder till häpnadsväckande välgörande förändringar till det bättre och till en accelererad andlig utveckling.

Glöm inte att effekterna är kumulativa!

När man skänker det goda, kommer man att få det goda tillbaka. Denna metod innebär inga risker, och genom att träna den kommer vi att närma oss mer och mer Guds mystiska verklighet. Den kan ge mening till vårt liv; och den kan sätta oss i samband med energin av Guds nåd.

 

Andra extra modaliteter som kan bidra till att undvika ”apokalypsen”

Den första metoden: Man bör tända åtminstone en gång per dag 25 värmeljus (vi kan göra detta vid vilken tid vi önskar, men aldrig efter kl. 24.00!!!)

Se till att du placerat värmeljusen på så sätt att du undviker all risk för brand. Innan man tänder dessa 25 värmeljus först ska man säga följande formel:

JAG SKÄNKER FULLSTÄNDIGT HÄR OCH NU, DETTA LJUS, OCH SAMTIDIGT BER JAG GODE GUD OCH HANS LJUSÄNGLAR ATT ÖVERFÖRA DET HÄR LJUSET PÅ ETT MYSTISKT SÄTT OCH ATT OMVANDLA DET, SÅ ATT DETTA LJUS NÅR DEN ANDRA VÄRLDEN, I GUDS HIMMELRIKE.

MÅ DESSA LÅGORS ENERGI BLI OCH FÖRBLI, TACK VARE GUDS VILJA OCH GUDS ÄNGLARS HJÄLP, I SIN HELHET, ETT MYSTISKT VÄLGÖRANDE LJUS SOM KOMMER ATT BIDRA TILL FULLO, TILL ATT SONA OCH ANNIHILERA ALLA VÅRA SYNDER OCH MISSGÄRNINGAR, SOM GÖR ATT VI FÖRTJÄNAR GUDS STRAFF.

MÅ GUD HJÄLPA OSS!

AMEN! AMEN! AMEN! 

Man får läsa det från pappret, exakt som det står här.

Man står vänd mot Öst, man läser formeln och sedan blundar man en kort stund och känner hur Guds nåd översvämmar en, från hjässan ner till fotsulorna. Man upplever en upphöjande emotion. Värmeljusen man tänder får man låta dem bränna färdigt. Vi kan tända 25 värmeljus en gång per dag, eller var tredje dag, eller en gång i veckan, beroende på våra materiella gränser.

Den andra metoden:

Den innebär att man vattenfastar fr.o.m. fredag kl. 06.00 t.o.m. lördag kl. 06.00. Man får bara dricka vatten, så mycket man känner för det.

Ifall man gör örtbehandling, får man fortsätta men den även under vattenfastan. Samma regel gäller för dem som gör amaroli-terapin.

Man helgar på förhand denna vattenfasta, genom att säga högtidligt, ödmjukt och bestämt denna formel, 10 minuter innan man börjar fastan:

JAG SKÄNKER FULLSTÄNDIGT HÄR OCH NU, ALLA MYSTISKA EFFEKTER AV DENNA FASTA TILL GUD FADER. JAG BER SAMTIDIGT GODE GUD ATT ÖVERFÖRA DEM FULLSTÄNDIGT OCH ATT OMVANDLA DEM, SÅ ATT ALLA DESSA ALSTRADE VÄLGÖRANDE ENERGIER NÅR DEN ANDRA VÄRLDEN, I GUDS HIMMELRIKE, OCH BLIR SKÄNKTA SOM GÅVOR TILL GUD FADER.

MÅ DESSA VÄLGÖRANDE ENERGIER BLI OCH FÖRBLI, TACK VARE GUDS VILJA, I SIN HELHET, EN ENIGMATISK OCH SUBLIM KRAFT SOM KOMMER ATT BIDRA TILL FULLO, I SAMKLANG MED GUDS NÅD OCH OÄNDLIGA BARMHÄRTIGHET, TILL ATT SONA OCH ANNIHILERA ALLA VÅRA SYNDER OCH MISSGÄRNINGAR, SOM GÖR ATT VI MÄNNISKOR FÖRTJÄNAR GUDS STRAFF.

MÅ GUD HJÄLPA OSS!

AMEN! AMEN! AMEN! 

 

Den effektiva och suveräna metodens effekter

Om vi kommer att träna denna metod med ihärdighet och tålamod, kommer den att leda till välgörande resonansprocesser som accelererar vår andliga tillväxt, och alstrar större och större lycksalighet.
När vår inre disciplin och tålamodet blir tvillingsystrar skapar dem ihärdigheten, som stöder oss och hjälper oss genom livets bergochdalbana; och hjälper oss att resa på oss när vi ”faller”.
Dessutom hjälper metoden oss att uttrycka starka och positiva avsikter.
Entusiasmens subtila energi leder till att snabbare uppnå ideala ändamål, men ihärdigheten tillåter en säker framgång.
Alla de adliga gåvorna som metoden skänker kommer inte bara på slutet, men också på vägen dit.
Denna metod möjliggör för oss att förstå essensen i livet, och dessutom att upptäcka Gud. Den hjälper oss ha tillgång till den absoluta, unika, suveräna och oändliga kraften, som ingen och inget kan stå emot. Detta är Guds mystiska verklighet.
Just därför kan man säga att en effektiv metod är mästarnas mästare!
Det är nödvändigt att du går den vägen metoden öppnar framför dig i lugn och ro. Var modig och ihärdig i att träna den. När metoden alstrar häpnadsväckande inre upplevelser, behåll dem genom att minas dem. När metoden hjälper dig att transformeras snabbt och djupt, skänk till andra som är öppna från din fulländning. Använd dig vist av dessa goda förändringar: stärk den hopplösa, hjälp den svaga, lindra och glädja den lidande, älska gränslöst och manifestera ett oklanderligt sunt förnuft i dina relationer, ge Gud första platsen i ditt liv; och om du gör alla dessa kommer Guds välsignelse följa med dig alltid.
Med hjälp av denna metod lär vi oss att leva i nuet, att leva stunden. Anledningen till varför så många liv är tomma, banala och utan lycka, är att de människorna inte lever stunden. Metoden hjälper oss att glädja oss av varje sekund som går.
Den hjälper oss att upptäcka vad är meningen med vårt eget liv; och den väcker inom oss ett gudomlig hopp.
Men hjälp av en effektiv metod kommer du att lyckas vara såsom Gud skapade dig och utrustade dig med många förmågor. Faktumet att vi har tillhands en effektiv metod kopplad med vår tendens att fortsätta trots alla odds, är det som skiljer en stark själ från en svag sådan.

Permalänk till denna artikel: https://no-apocalypse.net/sv/den-suverana-och-effektiva-metoden/