Ne apokalypse!!!

pamant2013

Žijeme ve výjimečné době. Lidstvo se vyvíjí a roste a mnoho z nás se otevírá přirozenosti a podstatě lidství. Na zemi v současnosti existuje mnoho duchovních hnutí, stejně jako aktivit spojených s láskou a mírem, a mnozí lidé stále hlouběji prožívají bdělou přítomnost. Spolu s tím však nemůžeme opomíjet mnohá utrpení, která ve světě nadále existují. Odcizení a násilí v mnoha oblastech, napětí a obavy ztrpčují každodenní život, přírodní pohromy, války o přežití, děsivé zkušenosti mučení obyvatelů zemí třetího světa.

Jeden z pokročilých výzkumníků NASA vydal nedávno varování ohledně globální pohromy apokalyptických rozměrů, kterou by mohla rozpoutat solární bouře. Kromě toho máme svědectví a různé předpovědi vědeckého i duchovního charakteru, které nám zdůrazňují, že jsme došli ke kritickému období. Je proto čas láskyplně se modlit, nahlas i v našich srdcích, všichni společně, za čistý svět a zdravé a duchovní lidstvo, žijící dohromady v univerzálním bratrství. Je na nás, zda naše cesta bude pokračovat k Ninive, či k Sodomě a Gomoře.

Jako odpověď na toto vše vznikla v posledních letech „Svrchovaná a účinná metoda“, která představuje denní meditaci-modlitbu, jíž se v přesné časové intervaly účastní tisíce lidí z mnoha zemí celého světa. Jedná se o metodu, která pozvedá frekvenční úroveň každého účastníka tohoto programu, přičemž současně přináší božskou milost na celé lidstvo. Ačkoliv prorocké datum 21.12.2012 již minulo, modrá planeta stále potřebuje naši vytrvalou pomoc. Zveme vás, abyste sami prozkoumali tuto metodu, v souladu se sebou samými a s naší planetou, na které všichni žijeme.

 

Přečtěte si brožuru „Ne apokalypse“ online (anglicky)

Stáhněte si brožuru „Ne apokalypse“ ve formátu PDF (anglicky)

 

Shlédněte naše video o této technice:

Permanent link to this article: https://no-apocalypse.net/cs/